Vozački ispit čini jedinstvenu cjelinu i sastoji se od nastavnih predmeta:

  • Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP)
  • Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (PPP)
  • Upravljanje vozilom (UV).

Tko može polagati vozački ispit?

Vozački ispit može polagati samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobio.

Kategorije:

 

Motocikli sa ili bez bočne prikolice, radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg

1.PREDUVJETI

Osposobljavanju za vozača A1 kategorija kandidat može pristupiti ukoliko nije mlađi od 15 godina i 6 mjeseci te u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi obavi liječnički pregled i pribavi uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom A1 kategorije.

2.UPIS

Slijedeći korak je upis u autoškolu Gazela. Posjetite nas u našim prostorijama, kontaktirajte nas telefonom,e-mailom ili ispunite on-line prijavnicu.

3.OSPOSOBLJAVANJE

Potrebno je odslušati nastavu iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila (30 nastavnih sati), te položiti ispit iz poznavanja istih. (osim ako imate prethodno već položen vozački ispit za upravljanje vozilom B kategorije)

4.PRVA POMOĆ

Kandidat mora odslušati nastavu i položiti ispit iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći u trajanju od 9 sati, osim ako već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije.

5.ODABIR INSTRUKTORA I VOZILA

Nakon položenih ispita birate svog instruktora i vozilo, te pristupate obuci iz Upravljanja vozilom (motociklom) u trajanju od 20 sati odnosno ako posjedujete vozačku dozvolu B kategorije (bez polaganja ispita iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila) 15 sati.

6.PRISTUPANJE POLAGANJU

Nakon navršenih 16.g. pristupate polaganju ispita iz Upravljanja vozilom (motociklom) koji se sastoji od vožnje na vježbalištu ili odgovarajućoj površini i vožnje na javnoj cesti.

7.PREUZIMANJE VOZAČKE DOZVOLE

Nakon što položite ispit iz Upravljanjam vozilom preuzimate odgovarajuće uvjerenje, koje Vam omogućava da u nadležnoj policijskoj upravi podignete Vašu vozačku dozvolu!
Motocikl sa ili bez bočne prikolice, čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više

1.PREDUVJETI

Osposobljavanju za vozača A2 kategorije kandidat može pristupiti sa 17 godina i 6 mjeseci te u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi obavi liječnički pregled i pribavi uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom A2 kategorije.

2.UPIS

Slijedeći korak je upis u autoškolu Gazela. Posjetite nas u našim prostorijama, kontaktirajte nas telefonom, e-mailom ili ispunite on-line prijavnicu.

3.OSPOSOBLJAVANJE

Potrebno je odlušati nastavu iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila (30 nastavnih sati), te položiti ispit iz poznavanja istih. (osim ako imate prethodno već položen vozački ispit za upravljanje vozilom B kategorije)

4.PRVA POMOĆ

Kandidat mora odslušati nastavu i položiti ispit iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći u trajanju od 9 sati, osim ako već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije.

5.ODABIR INSTRUKTORA I VOZILA

Nakon položenih ispita pristupate obuci iz Upravljanja vozilom u trajanju od 20 sati odnosno ako posjedujete vozačku dozvolu B kategorije (bez polaganja ispita iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila) 15 sati.

6.PRISTUPANJE POLAGANJU

Nakon navršenih 18.g.pristupate polaganju ispita iz Upravljanja vozilom koji se sastoji od vožnje na vježbalištu ili odgovarajućoj površini i vožnje na javnoj cesti.

7.PREUZIMANJE VOZAČKE DOZVOLE

Nakon što položite ispit iz Upravljanjam vozilom preuzimate odgovarajuće uvjerenje, koje Vam omogućava da u nadležnoj policijskoj upravi podignete Vašu vozačku dozvolu!
Motocikli sa ili bez bočne prikolice, te motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15 kW.

1.PREDUVJETI

Osposobljavanju za vozača A kategorija kandidat može pristupiti sa 23 godine i 6 mjeseci odnosno 20 godina ukoliko posjeduje vozačku dozvolu A2 kategorije 2 godine te u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi obavi liječnički pregled i pribavi uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom A kategorije.

2.UPIS

Slijedeći korak je upis u autoškolu Gazela. Posjetite nas u našim prostorijama, kontaktirajte nas telefonom, e-mailom ili ispunite on-line prijavnicu.

3.OSPOSOBLJAVANJE

Potrebno je odlušati nastavu iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila (30 nastavnih sati), te položiti ispit iz poznavanja istih. (osim ako imate prethodno već položen vozački ispit za upravljanje vozilom B kategorije) 

4.PRVA POMOĆ

Kandidat mora odslušati nastavu i položiti ispit iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći u trajanju od 9 sati, osim ako već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije.

5.ODABIR INSTRUKTORA I VOZILA

Nakon položenih ispita pristupate obuci iz Upravljanja vozilom u trajanju od 25 sati odnosno ako posjedujete vozačku dozvolu B kategorije (bez polaganja ispita iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila) 15 sati.

6.PRISTUPANJE POLAGANJU

Nakon navršenih 24 godine pristupate polaganju ispita iz Upravljanja vozilom koji se sastoji od vožnje na vježbalištu ili odgovarajućoj površini i vožnje na javnoj cesti.

7.PREUZIMANJE VOZAČKE DOZVOLE

Nakon što položite ispit iz Upravljanja vozilom preuzimate odgovarajuće uvjerenje, koje Vam omogućava da u nadležnoj policijskoj upravi podignete Vašu vozačku dozvolu!
Osobna vozila – spadaju motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojima je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4 250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3 500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio vozački ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

1.PREDUVJETI

Osposobljavanju za vozača B kategorije kandidat može pristupiti ukoliko nije mlađi od 17 godina i 6 mjeseci, te u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi obavi liječnički pregled i pribavi uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom B kategorije.

2.UPIS

Slijedeći korak je upis u autoškolu Gazela. Posjetite nas u našim prostorijama, kontaktirajte nas telefonom, e-mailom ili ispunite on-line prijavnicu.

3.OSPOSOBLJAVANJE

Potrebno je odlušati nastavu iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila (30 nastavnih sati), te položiti ispit iz poznavanja istih.

4.PRVA POMOĆ

Kandidat mora odslušati nastavu i položiti ispit iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći u trajanju od 9 sati, osim ako već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije.

5.ODABIR INSTRUKTORA I VOZILA

Nakon položenih ispita birate svog instruktora i vozilo, te pristupate obuci iz Upravljanja vozilom, koja u pravilu traje 35 sati

6.PRISTUPANJE POLAGANJU

Nakon navršenih 18 godina pristupate polaganju ispita iz Upravljanja vozilom koji se sastoji od vožnje na vježbalištu ili odgovarajućoj površini i vožnje na javnoj cesti.

7.PREUZIMANJE VOZAČKE DOZVOLE

Nakon što položite ispit iz Upravljanja vozilom preuzimate odgovarajuće uvjerenje, koje Vam omogućava da u nadležnoj policijskoj upravi podignete Vašu vozačku dozvolu!

Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od 3 500 kg.

1.PREDUVJETI

Osposobljavanju za vozača BE kategorije kandidat može pristupiti ukoliko posjeduje vozačku dozvolu B kategorije i minimalnu dob 18god., te u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi obavi liječnički pregled i pribavi uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom BE kategorije.

2.UPIS

Slijedeći korak je upis u autoškolu Gazela. Posjetite nas u našim prostorijama, kontaktirajte nas telefonom, e-mailom ili ispunite on-line prijavnicu.

3.OSPOSOBLJAVANJE

Potrebno je odlušati nastavu iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila (5 nastavnih sati), te položiti ispit iz poznavanja istih.

4.ODABIR INSTRUKTORA I VOZILA

Nakon položenih ispita birate svog instruktora i vozilo, te pristupate obuci iz Upravljanja vozilom, koja u pravilu traje 10 sati.

5.PRISTUPANJE POLAGANJU

Pristupate polaganju ispita iz Upravljanja vozilom koji se sastoji od vožnje na vježbalištu ili odgovarajućoj površini i vožnje na javnoj cesti.

6.PREUZIMANJE VOZAČKE DOZVOLE

Nakon što položite ispit iz Upravljanja vozilom preuzimate odgovarajuće uvjerenje, koje Vam omogućava da u nadležnoj policijskoj upravi podignete Vašu vozačku dozvolu!
Spadaju motorna vozila, osim onih iz kategorije D1, D ili F, čija je najveća dopuštena masa veća od 7.500 kg.

1.PREDUVJETI

Osposobljavanju za vozača C kategorije kandidat može pristupiti ukoliko posjeduje vozačku za vožnju motornih vozila B kategorije, minimalna starosna dob za upravljanje vozilom C  kategorije je 21 godina, ukoliko vozač posjeduje početne kvalifikacije dobivene sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu,minimalna dob je tada 18.g.  te ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi obavi liječnički pregled i pribavi uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije.

2.UPIS

Slijedeći korak je upis u autoškolu Gazela. Posjetite nas u našim prostorijama, kontaktirajte nas telefonom, e-mailom ili ispunite on-line prijavnicu.

3.OSPOSOBLJAVANJE

Potrebno je odlušati nastavu iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila (15 nastavnih sati), te položiti ispit iz poznavanja istih.

4.ODABIR INSTRUKTORA I VOZILA

Nakon položenog ispita pristupate obuci iz Upravljanja vozilom, koja u pravilu traje 15 sati.

5.PRISTUPANJE POLAGANJU

Pristupate polaganju ispita iz Upravljanja vozilom koji se sastoji od vožnje na vježbalištu ili odgovarajućoj površini i vožnje na javnoj cesti.

6.PREUZIMANJE VOZAČKE DOZVOLE

Nakon što položite ispit iz Upravljanja vozilom preuzimate odgovarajuće uvjerenje, koje Vam omogućava da u nadležnoj policijskoj upravi podignete Vašu vozačku dozvolu!
Spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije C i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg.

1.PREDUVJETI

Osposobljavanju za vozača CE kategorije kandidat može pristupiti ukoliko posjeduje vozačku za vožnju motornih vozila C kategorije, minimalna starosna dob za upravljanje vozilom C  kategorije je 21 godina, ukoliko vozač posjeduje početne kvalifikacije dobivene sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu, minimalna dob je tada 18.g. te u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi obavi liječnički pregled i pribavi uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom CE kategorije.

2.UPIS

Slijedeći korak je upis u autoškolu Gazela. Posjetite nas u našim prostorijama, kontaktirajte nas telefonom, e-mailom ili ispunite on-line prijavnicu.

3.OSPOSOBLJAVANJE

Potrebno je odlušati nastavu iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila (5 nastavnih sati), te položiti ispit iz poznavanja istih.

4.ODABIR INSTRUKTORA I VOZILA

Nakon položenih ispita birate svog instruktora i vozilo, te pristupate obuci iz Upravljanja vozilom, koja u pravilu traje 10 sati.

5.PRISTUPANJE POLAGANJU

Pristupate polaganju ispita iz Upravljanja vozilom koji se sastoji od vožnje na vježbalištu ili odgovarajućoj površini i vožnje na javnoj cesti.

6.PREUZIMANJE VOZAČKE DOZVOLE

Nakon što položite ispit iz Upravljanja vozilom preuzimate odgovarajuće uvjerenje, koje Vam omogućava da u nadležnoj policijskoj upravi podignete Vašu vozačku dozvolu!

NAKNADA ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA:

Visini naknade za polaganje vozačkog ispita utvrđuje ministar nadležan za unutarnje poslove na prijedlog ovlaštene stručne organizacije. Naknadu za polaganje vozačkog ispita snosi kandidat za vozača koji je prijavljen za polaganje vozačkog ispita.

Kandidat naknadu za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta putem uplatnice uplaćuje Hrvatskom autoklubu na IBAN: HR 15 23600001101244010.

Autoškola je dužna u prijemnom uredu na vidnom mjestu istaknuti Odluku o visini naknade za polaganje vozačkog ispita, kao i visinu naknade za ispitni sat iz predmeta Upravljanje vozilom, koja se plaća autoškoli!

Naknadu za sudjelovanje instruktora vožnje i korištenje vozila autoškole u svrhu provedbe ispita iz Upravljanja vozilom prema ugovoru kandidat plaća izravno autoškoli.

Visina naknade za polaganje vozačkog ispita po pojedinom nastavnom predmetu iznosi:

Redni broj Naziv nastavnog predmeta Visina naknade u kunama

1.

Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći 95,00
2. Prometni propisi i sigurnosna pravila 118,00
3. Upravljanje vozilom
3.1 AM, A1, A2, A, F, G 164,00
3.2 B 189,00
3.3 B -kod 96, BE, C1, D1 202,00
3.4 C1E, D1E, C 246,00
3.5 CE 265,00
3.6 D, DE, H 302,00

 

Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita objavljena je u «Narodnim novinama», broj 141/2011; 151/2013. U naknadi Odluke nije sadržan porez na dodanu vrijednost.

Naknadu za sudjelovanje instruktora vožnje i korištenje vozila autoškole u svrhu provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom kandidat plaća autoškoli. 

Naknadu za korištenje vozila Hrvatskog autokluba u svrhu polaganja vozačkog ispita kandidat uplaćuje Hrvatskom autoklubu, a koju utvrđuje ovlaštena stručna organizacija svojim općim aktom.

Kondicijska vožnja

Kondicijska vožnja je za one koji posjeduju vozačku dozvolu, a nisu dugo upravljali vozilom te im je potrebno vježbanje za stjecanje vještine za samostalno upravljanje motornim vozilom.

Program je namijenjen i prilagođen individualnom radu s polaznikom.Slobodno nas kontaktirajte i dogovorite termin kondicijske vožnje. Naši instruktori stoje Vam na raspolaganju.